SMB Gen2certified

SMB Gen2

SMB Gen2 is a collection on the Solana blockchain of 5000 randomly generated 24×24 pixel monke NFTs. These charming monkes are easily recognisable at any size and hold great status within the Solana community.Return to Monke.
Thêm
SOL851,24K
Tổng khối lượng
SOL
50
Giá sàn
SOL
49
Giá chào bán tốt nhất
2,97K
Chủ sở hữu
7,4%
Đã niêm yết
55,65%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
4,99K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, SMB Gen2 đã hoàn thành 23 giao dịch với tổng khối lượng là 1,21K. Giá sàn là 50 SOL và đã có thay đổi +4,77% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 374 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
SMB Gen2 có tổng cộng 4.995 NFT và những NFT này được giữ trong 2.780 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 50 SOL và giá trung bình trong 24 giờ là 52,7129. Do đó, bạn phải có ít nhất 50 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.