Reaverscertified

Reavers

Earn as you progress, level by level. Plunder bustling cities, raid lucrative docks, and steer clear of prison or the perils of mutiny.
Thêm
SOL140,85K
Tổng khối lượng
SOL
0,08898
Giá sàn
SOL
0,08001
Giá chào bán tốt nhất
3,31K
Chủ sở hữu
3,28%
Đã niêm yết
10,77%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Reavers đã hoàn thành 6 giao dịch với tổng khối lượng là 0,63. Giá sàn là 0,08898 SOL và đã có thay đổi -4,31% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 338 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Reavers có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 1.077 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,08898 SOL và giá trung bình trong 24 giờ là 0,1. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,08898 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.