Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, pooks đã hoàn thành 24 giao dịch với tổng khối lượng là 14,57. Giá sàn là 0,68 SOL và đã có thay đổi +13,46% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 366 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
pooks có tổng cộng 4.999 NFT và những NFT này được giữ trong 978 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,68 SOL và giá trung bình trong 24 giờ là 0,6. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,68 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.