Mutantmoncertified

Mutantmon

Mutantmon is the first generative semi-fungible collection on Solana; pioneering SPL-404. SPL-404 seamlessly mixes the deep liquidity of a memecoin, the collectability of a traditional NFT project, and a breakthrough gamified “reminting” process that will delight both traders and collectors alike.
Thêm
SOL37,15K
Tổng khối lượng
SOL
1,2383
Giá sàn
SOL
1,11
Giá chào bán tốt nhất
1,33K
Chủ sở hữu
2,61%
Đã niêm yết
20,04%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
6,07K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Mutantmon đã hoàn thành 36 giao dịch với tổng khối lượng là 41,92. Giá sàn là 1,223 SOL và đã có thay đổi +0,75% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 204 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Mutantmon có tổng cộng 6.077 NFT và những NFT này được giữ trong 1.218 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 1,223 SOL và giá trung bình trong 24 giờ là 1,1622. Do đó, bạn phải có ít nhất 1,223 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.