Mortscertified

Morts

A mysterious art collection of 5555 NFTs on solana that have risen from the dead. Our French name is a nod to our undead status, morts are to die for.
Thêm
SOL744,6589
Tổng khối lượng
SOL
0,0628
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
952
Chủ sở hữu
6,09%
Đã niêm yết
18,33%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
3,52K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Morts đã hoàn thành 27 giao dịch với tổng khối lượng là 1,66. Giá sàn là 0,059 SOL và đã có thay đổi -15,56% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 226 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Morts có tổng cộng 3.524 NFT và những NFT này được giữ trong 646 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,059 SOL và giá trung bình trong 24 giờ là 0,06. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,059 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.