Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Kreechures trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 1,6831 SOL và đã có thay đổi -0,99% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 484 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Kreechures có tổng cộng 2.783 NFT và những NFT này được giữ trong 558 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 1,6831 SOL và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 1,6831 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.