Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Gay Lads trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,05148 SOL và đã có thay đổi +10,63% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 675 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Gay Lads có tổng cộng 4.464 NFT và những NFT này được giữ trong 1.096 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,05148 SOL và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,05148 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.