Detards

Detards

We are building the most detarded community.
Thêm
SOL68,9466
Tổng khối lượng
SOL
0,01
Giá sàn
SOL
0,0101
Giá chào bán tốt nhất
342
Chủ sở hữu
14,98%
Đã niêm yết
24,48%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
1,4K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Detards trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,01 SOL và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 210 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Detards có tổng cộng 1.401 NFT và những NFT này được giữ trong 343 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,01 SOL và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,01 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.