Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Degen Poet DRiP Season 1 đã hoàn thành 1.466 giao dịch với tổng khối lượng là 1,01. Giá sàn là 0,0001218 SOL và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 7.193 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Degen Poet DRiP Season 1 có tổng cộng 803.442 NFT và những NFT này được giữ trong 274.264 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0001218 SOL và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0001218 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.