Brewed Bones

Brewed Bones

Brewed Bones is a collection of dead degens gaming on the Solana blockchain.
Thêm
SOL16,9079
Tổng khối lượng
SOL
0,45
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
251
Chủ sở hữu
1,11%
Đã niêm yết
5,05%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
4,98K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Brewed Bones trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,45 SOL và đã có thay đổi -10% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 54 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Brewed Bones có tổng cộng 4.987 NFT và những NFT này được giữ trong 253 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,45 SOL và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,45 SOL trong ví để hoàn tất giao dịch mua.