YourVerse Properties City

YourVerse Properties City

YourVerse is your real estate in the metaverse, featuring 600 unique properties built on The Sandbox platform within the YourVerse experience. These properties are categorized as Megastore, Shop, VIP Apartment, Deluxe Apartment, Billboard, and Robot Apartment. By owning a property, you can personalize it and participate in events and awards within the experience.
Thêm
MATIC2,51K
Tổng khối lượng
MATIC
60
Giá sàn
MATIC--
Giá chào bán tốt nhất
113
Chủ sở hữu
1,5%
Đã niêm yết
18,83%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
600
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với YourVerse Properties City trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 60 MATIC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 9 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
YourVerse Properties City có tổng cộng 600 NFT và những NFT này được giữ trong 113 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 60 MATIC và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 60 MATIC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.