The Origin Pass

The Origin Pass

Discover The Origin Pass's 999 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x28a55418bb58733e0ed86aae05c080e4a7a32c4e.
Thêm
MATIC25,94M
Tổng khối lượng
MATIC--
Giá sàn
MATIC
1
Giá chào bán tốt nhất
677
Chủ sở hữu
0%
Đã niêm yết
67,76%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
999
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, The Origin Pass đã hoàn thành 331 giao dịch với tổng khối lượng là 193,85K. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
The Origin Pass có tổng cộng 999 NFT và những NFT này được giữ trong 677 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.