Orbiter Ace-Pilot NFT

Orbiter Ace-Pilot NFT

Discover Orbiter Ace-Pilot NFT's 1232 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x5b9b40c26f6fbd053840a212a0627c55db8ea28c.
Thêm
MATIC249,17K
Tổng khối lượng
MATIC
1.049
Giá sàn
MATIC
714,7932
Giá chào bán tốt nhất
1,22K
Chủ sở hữu
2,25%
Đã niêm yết
99,34%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
1,22K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Orbiter Ace-Pilot NFT trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 1.049 MATIC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 24 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Orbiter Ace-Pilot NFT có tổng cộng 1.229 NFT và những NFT này được giữ trong 1.221 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 1.049 MATIC và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 1.049 MATIC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.