Kreepy Monstas

Kreepy Monstas

Kreepy Monstas is a Free mint, fun experimental collection from the parent projects of Monsta Party and Kreepy Kritters. Kreepy Monstas is powered by the deflationary mechanics of the Kreepy Kritter's Reaper and backed by the strong community of Monsta Party, a perfect match which blended two art styles to form a truly Kreepy Monstrosity
Thêm
MATIC50,49K
Tổng khối lượng
MATIC
5,5
Giá sàn
MATIC--
Giá chào bán tốt nhất
1,26K
Chủ sở hữu
2,57%
Đã niêm yết
19,16%
Chủ sở hữu duy nhất
7%
Phí bản quyền
6,6K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Kreepy Monstas trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 5,5 MATIC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 169 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Kreepy Monstas có tổng cộng 6.600 NFT và những NFT này được giữ trong 1.265 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 5,5 MATIC và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 5,5 MATIC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.