Crypto Unicorns Marketcertified

Crypto Unicorns Market

Crypto Unicorns is a Digital Pet Collecting and Farming Game built on the blockchain. In Crypto Unicorns, gameplay centers around awesomely unique Unicorn NFTs which players combine with Land NFTs to utilize in a fun farming simulation, as well as other gameplay including Jousting, Racing, and Team RPG. Official collections: CU Land Market: https://www.okx.com/web3/marketplace/nft CU Shadowcorns Market: https://www.okx.com/web3/marketplace/nft CU Items Marketplace: https://www.okx.com/web3/marketplace/nft Note: Locked assets are non-purchasable. If you run into an error, check Properties > Game Lock > Unlocked for purchasable assets. Users who list locked assets will be excluded from any and all rewards drops. Please join our Discord to learn more: discord.gg/cryptounicorns
Thêm
MATIC1,47M
Tổng khối lượng
MATIC
3,6113
Giá sàn
MATIC
3,4325
Giá chào bán tốt nhất
7,49K
Chủ sở hữu
0,77%
Đã niêm yết
3,34%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
224,41K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Five Alarm Swirl #49235 background
Five Alarm Swirl #49235
Five Alarm Swirl #49235
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá mới nhất 0,024 WETH
Steam Jack Raven #55366 background
Steam Jack Raven #55366
Steam Jack Raven #55366
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá mới nhất 0,0256 WETH
Split Pea Pants #58107 background
Split Pea Pants #58107
Split Pea Pants #58107
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Critical Rose #59992 background
Critical Rose #59992
Critical Rose #59992
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Irascible Hazel #64299 background
Irascible Hazel #64299
Irascible Hazel #64299
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Denim Saffron #65995 background
Denim Saffron #65995
Denim Saffron #65995
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Rock and Roll Antoinette #68152 background
Rock and Roll Antoinette #68152
Rock and Roll Antoinette #68152
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá mới nhất 0,024 WETH
Downtrod Tycho #76026 background
Downtrod Tycho #76026
Downtrod Tycho #76026
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Solid Rafiki #83692 background
Solid Rafiki #83692
Solid Rafiki #83692
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Long Shanks Molly #83694 background
Long Shanks Molly #83694
Long Shanks Molly #83694
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Kid Pegasus #85313 background
Kid Pegasus #85313
Kid Pegasus #85313
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Crazy-Eyes Curlicue #86026 background
Crazy-Eyes Curlicue #86026
Crazy-Eyes Curlicue #86026
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Bedeviled Tex #92271 background
Bedeviled Tex #92271
Bedeviled Tex #92271
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Fat Luka #100026 background
Fat Luka #100026
Fat Luka #100026
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Mustang Comet #100031 background
Mustang Comet #100031
Mustang Comet #100031
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0007

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Persnickety Clint #100994 background
Persnickety Clint #100994
Persnickety Clint #100994
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0009

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Ironsides Pfeffernusse #110707 background
Ironsides Pfeffernusse #110707
Ironsides Pfeffernusse #110707
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0009

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Rusty Buzz #135086 background
Rusty Buzz #135086
Rusty Buzz #135086
Crypto Unicorns Market
certified
137

0,0009

Giá chào bán tốt nhất 2,5 USDC
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Crypto Unicorns Market đã hoàn thành 175 giao dịch với tổng khối lượng là 2,62K. Giá sàn là 3,6113 MATIC và đã có thay đổi -35,78% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 1.698 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Crypto Unicorns Market có tổng cộng 224.318 NFT và những NFT này được giữ trong 7.495 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 3,6113 MATIC và giá trung bình trong 24 giờ là 14,9613. Do đó, bạn phải có ít nhất 3,6113 MATIC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.