Optimism NFT Explorer

Optimism NFT Explorer

Discover Optimism NFT Explorer's 4472 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x9d741e77b58d95d2dd5087ea7b937056ead4ca41.
Thêm
OP_ETH0,01321
Tổng khối lượng
OP_ETH
0,0005
Giá sàn
OP_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
2,45K
Chủ sở hữu
0,6%
Đã niêm yết
54,85%
Chủ sở hữu duy nhất
0,5%
Phí bản quyền
4,47K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Optimism NFT Explorer đã hoàn thành 7 giao dịch với tổng khối lượng là 0. Giá sàn là 0,0005 OP_ETH và đã có thay đổi +67,22% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 27 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Optimism NFT Explorer có tổng cộng 4.472 NFT và những NFT này được giữ trong 2.453 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,0005 OP_ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0005 OP_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.