Mystery of Moss Origins

Mystery of Moss Origins

The Mystery of Moss Origins is the first NFT released by Moss, presenting the iconic Moss logo in various unique combinations. Limited to 9999 pieces, holders will enjoy exclusive privileges, including the right to create Moss Stone and rewards for event mission points.
Thêm
OP_ETH0,1148
Tổng khối lượng
OP_ETH
0,01
Giá sàn
OP_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
4,36K
Chủ sở hữu
0,12%
Đã niêm yết
43,66%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
9,99K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Mystery of Moss Origins trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,01 OP_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 12 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Mystery of Moss Origins có tổng cộng 9.999 NFT và những NFT này được giữ trong 4.366 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,01 OP_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,01 OP_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.