Marvin Allen - The Journey Begins

Marvin Allen - The Journey Begins

Created by Marvin Allen on Sound. Leave a comment on the song at https://www.sound.xyz/marvinallenofficial/the-journey-begins
Thêm
OP_ETH0,02314
Tổng khối lượng
OP_ETH
0,008
Giá sàn
OP_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
500
Chủ sở hữu
0,07%
Đã niêm yết
19,84%
Chủ sở hữu duy nhất
10%
Phí bản quyền
2,52K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
The Journey Begins #1177 background
The Journey Begins #1177
The Journey Begins #1177
Marvin Allen - The Journey Begins
10

0,008

The Journey Begins #1794 background
The Journey Begins #1794
The Journey Begins #1794
Marvin Allen - The Journey Begins
10

0,009

The Journey Begins #1722 background
The Journey Begins #1722
The Journey Begins #1722
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1721 background
The Journey Begins #1721
The Journey Begins #1721
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1720 background
The Journey Begins #1720
The Journey Begins #1720
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1719 background
The Journey Begins #1719
The Journey Begins #1719
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1718 background
The Journey Begins #1718
The Journey Begins #1718
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1717 background
The Journey Begins #1717
The Journey Begins #1717
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1716 background
The Journey Begins #1716
The Journey Begins #1716
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1715 background
The Journey Begins #1715
The Journey Begins #1715
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1714 background
The Journey Begins #1714
The Journey Begins #1714
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1712 background
The Journey Begins #1712
The Journey Begins #1712
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1713 background
The Journey Begins #1713
The Journey Begins #1713
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1711 background
The Journey Begins #1711
The Journey Begins #1711
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1708 background
The Journey Begins #1708
The Journey Begins #1708
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1707 background
The Journey Begins #1707
The Journey Begins #1707
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1706 background
The Journey Begins #1706
The Journey Begins #1706
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
The Journey Begins #1705 background
The Journey Begins #1705
The Journey Begins #1705
Marvin Allen - The Journey Begins

Chưa niêm yết

Giá mới nhất 0,00079 OP_ETH
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Marvin Allen - The Journey Begins trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,008 OP_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 2 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Marvin Allen - The Journey Begins có tổng cộng 2.525 NFT và những NFT này được giữ trong 501 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,008 OP_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,008 OP_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.