GoFiln

GoFiln

Discover GoFiln's 21742 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x374fbc8a861c3b7fdfc26425b2fa5f8422504fe9.
Thêm
OP_ETH0,007783
Tổng khối lượng
OP_ETH
0,0004979
Giá sàn
OP_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1,87K
Chủ sở hữu
0,09%
Đã niêm yết
8,61%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
21,74K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với GoFiln trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0004979 OP_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 21 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
GoFiln có tổng cộng 21.742 NFT và những NFT này được giữ trong 1.874 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0004979 OP_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0004979 OP_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.