_404/LostLayer

_404/LostLayer

Discover _404/LostLayer's 1 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x867b32c8c09ee78fe50b5215739ecffb6393d3ba.
Thêm
OP_ETH0,1517
Tổng khối lượng
OP_ETH
0,0001
Giá sàn
OP_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
40,96K
Chủ sở hữu
100%
Đã niêm yết
96,29%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
1
Vật phẩm duy nhất
42,64K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với _404/LostLayer trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0001 OP_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 1 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
_404/LostLayer có tổng cộng 42.647 NFT và những NFT này được giữ trong 41.066 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0001 OP_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0001 OP_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.