CryptoPunks

CryptoPunks

CryptoPunks launched as a fixed set of 10,000 items in mid-2017 and became one of the inspirations for the ERC-721 standard. They have been featured in places like The New York Times, Christie’s of London, Art|Basel Miami, and The PBS NewsHour.
Thêm
OKT18,0604
Tổng khối lượng
OKT
0,00002334
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
303
Chủ sở hữu
1,83%
Đã niêm yết
0,01%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
273
Vật phẩm duy nhất
2,73M
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với CryptoPunks trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,00002334 OKT và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 5 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
CryptoPunks có tổng cộng 2.740.000 NFT và những NFT này được giữ trong 303 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00002334 OKT và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00002334 OKT trong ví để hoàn tất giao dịch mua.