Tangshan girl

Tangshan girl

Discover Tangshan girl's 5 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x41dd6fc16ed181bb27d68f379c6f99c4e3a11def.
Thêm
LINEA_ETH7,8678
Tổng khối lượng
LINEA_ETH
0,0001
Giá sàn
LINEA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
676
Chủ sở hữu
100%
Đã niêm yết
0,15%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
5
Vật phẩm duy nhất
444,43K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Tangshan girl trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0001 LINEA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 5 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Tangshan girl có tổng cộng 444.436 NFT và những NFT này được giữ trong 676 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0001 LINEA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0001 LINEA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.