Linea: New Era

Linea: New Era

Linea’s story so far has been one of tremendous growth. Today, the network has $440M in total value locked (TVL) within only eight months since our mainnet launch. The credit for this unprecedented growth undoubtedly goes to our vibrant community, their enthusiasm and continued participation in the Linea Voyages. These Voyages have connected hundreds of thousands of users, new and seasoned alike, to the many decentralized applications (dapps) in our ecosystem.
Thêm
LINEA_ETH2,1685
Tổng khối lượng
LINEA_ETH
0,000029
Giá sàn
LINEA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
14,11K
Chủ sở hữu
0,18%
Đã niêm yết
93,18%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
14,88K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Linea: New Era trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,000029 LINEA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 27 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Linea: New Era có tổng cộng 14.888 NFT và những NFT này được giữ trong 13.874 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,000029 LINEA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,000029 LINEA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.