ERA Astronaut🔥

ERA Astronaut🔥

Discover ERA Astronaut🔥's 7100 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x646589e41e5e7fbce16623245e10e9da86520821.
Thêm
LINEA_ETH2,1297
Tổng khối lượng
LINEA_ETH
0,00001
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
1,62K
Chủ sở hữu
0,23%
Đã niêm yết
22,9%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
7,1K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với ERA Astronaut🔥 trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,00001 LINEA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 17 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
ERA Astronaut🔥 có tổng cộng 7.100 NFT và những NFT này được giữ trong 1.626 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00001 LINEA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00001 LINEA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.