dog Belief

dog Belief

mint price (0.00009) [Official Links](https://omnisea.org/aDUByPkKyNfhQs5BneuK)
Thêm
LINEA_ETH281,3924
Tổng khối lượng
LINEA_ETH
0,00005
Giá sàn
LINEA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
4,61K
Chủ sở hữu
1,03%
Đã niêm yết
85,18%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
5,41K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với dog Belief trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,00005 LINEA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 55 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
dog Belief có tổng cộng 5.419 NFT và những NFT này được giữ trong 4.616 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00005 LINEA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00005 LINEA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.