Casper

Casper

Discover Casper's 12000 unique NFTs. Securely trade and collect these stunning digital assets on OKX NFT Marketplace, all linked to contract address: 0x0a23698b1a05e57dba209e7555bb7a6b2e909ce7.
Thêm
LINEA_ETH0,8562
Tổng khối lượng
LINEA_ETH
0,00001
Giá sàn
LINEA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1,26K
Chủ sở hữu
1%
Đã niêm yết
10,58%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
12K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Casper trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,00001 LINEA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 119 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Casper có tổng cộng 12.000 NFT và những NFT này được giữ trong 1.270 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00001 LINEA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00001 LINEA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.