Hrocertified

Hro

Welcome to the home of Hro DC on OKX. Discover the best items in this collection.
Thêm
ETH7,49K
Tổng khối lượng
ETH
0,00001718
Giá sàn
--
Giá chào bán tốt nhất
4,33K
Chủ sở hữu
0,07%
Đã niêm yết
0,01%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
23,07M
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Trạng thái
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Hro đã hoàn thành 37 giao dịch với tổng khối lượng là 0,01. Giá sàn là 0,00001718 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 17.596 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Hro có tổng cộng 23.071.224 NFT và những NFT này được giữ trong 4.332 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,00001718 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00001718 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.