Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, ChronoForge Mounts đã hoàn thành 19 giao dịch với tổng khối lượng là 0,3. Giá sàn là 0,01802 ETH và đã có thay đổi +94,91% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 168 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
ChronoForge Mounts có tổng cộng 7.518 NFT và những NFT này được giữ trong 1.603 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,01802 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,01. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,01802 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.