Wormhole Community Wassies

Wormhole Community Wassies

Wormhole x Wassies. A perfect combination.
Thêm
ETH16,3091
Tổng khối lượng
ETH
0,098
Giá sàn
ETH
0,0754
Giá chào bán tốt nhất
680
Chủ sở hữu
2,94%
Đã niêm yết
77,01%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
883
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Wormhole Community Wassies đã hoàn thành 4 giao dịch với tổng khối lượng là 0,36. Giá sàn là 0,098 ETH và đã có thay đổi -8,24% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 26 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Wormhole Community Wassies có tổng cộng 883 NFT và những NFT này được giữ trong 680 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,098 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,0911. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,098 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.