PlayGround

PlayGround

PlayGround PlayGround is the user acquisition layer for web3 gaming. Vision PlayGround offers a multi-modal UA protocol where millions of mainstream players in Tier 1 countries from our PlayAcademy (community building platform) and our Gaming Platform can be cross-pollinated into partnered Web3 games, with reliable tracking via our unifying cross-platform PlaySDK. Player data collected via our PlaySDK serves as a foundational data layer that can be used by all games and dapps for more efficient user targeting in the future. PlayGround Ecosystem Infrastructure Components: PlayAcademy + Gaming Platform + PlayLoop Partners + PlaySDK
Thêm
ETH642,7457
Tổng khối lượng
ETH
0,1175
Giá sàn
ETH
0,0641
Giá chào bán tốt nhất
1,21K
Chủ sở hữu
0,8%
Đã niêm yết
34,62%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
3,5K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, PlayGround đã hoàn thành 11 giao dịch với tổng khối lượng là 0,92. Giá sàn là 0,1175 ETH và đã có thay đổi +70,55% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 28 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
PlayGround có tổng cộng 3.500 NFT và những NFT này được giữ trong 1.212 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,1175 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,0839. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,1175 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.