World of Womencertified

World of Women

World of Women is a collection of 10,000 NFTs that gives you full access to our network of artists, creators, entrepreneurs, and executives who are championing diversity and equal opportunity on the blockchain. Created and illustrated by Yam Karkai (@ykarkai), World of Women has made prominent appearances at Christie's, The New Yorker and Billboard. Join us to receive exclusive access to NFT drops, experiences, and much more. The Time is WoW.
Thêm
ETH92,67K
Tổng khối lượng
ETH
0,2989
Giá sàn
ETH
0,263
Giá chào bán tốt nhất
5,24K
Chủ sở hữu
1,84%
Đã niêm yết
52,49%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
10K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, World of Women đã hoàn thành 1 giao dịch với tổng khối lượng là 0,26. Giá sàn là 0,2989 ETH và đã có thay đổi +11,19% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 185 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
World of Women có tổng cộng 10.000 NFT và những NFT này được giữ trong 5.249 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,2989 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,2608. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,2989 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.