WeAreSoDuckedcertified

WeAreSoDucked

Exclusive Web3 Native Digital Art & Entertainment Brand. Discord for holders only
Thêm
ETH170,0282
Tổng khối lượng
ETH
0,04989
Giá sàn
ETH
0,0327
Giá chào bán tốt nhất
255
Chủ sở hữu
5,4%
Đã niêm yết
45,94%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
555
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với WeAreSoDucked trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,04989 ETH và đã có thay đổi -15,43% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 30 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
WeAreSoDucked có tổng cộng 555 NFT và những NFT này được giữ trong 255 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,04989 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,04989 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.