VSPFP Collection

VSPFP Collection

The VSPFP is the VSP Rewards Season 0 purchase item Minting the VSPFP granted users 500 VSPoints + additional VSpoints for VSP holders to spend in the rewards shop Purchasing additional VSPFPs on secondary will not grant more VSpoints
Thêm
ETH0,169
Tổng khối lượng
ETH--
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
153
Chủ sở hữu
0%
Đã niêm yết
97,46%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
158
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với VSPFP Collection trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
VSPFP Collection có tổng cộng 158 NFT và những NFT này được giữ trong 154 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.