UNIVERSE

UNIVERSE

Ultra-HD collection of the best nebulae photos. The data is captured by telescopes and has been carefully combined and reprocessed.
Thêm
ETH--
Tổng khối lượng
ETH
0,42
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1
Chủ sở hữu
86,88%
Đã niêm yết
1,63%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
61
Vật phẩm duy nhất
61
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với UNIVERSE trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,42 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 53 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
UNIVERSE có tổng cộng 61 NFT và những NFT này được giữ trong 1 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,42 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,42 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.