Uli Sigg

Uli Sigg

Visual Director
Thêm
ETH--
Tổng khối lượng
ETH--
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
1
Chủ sở hữu
0%
Đã niêm yết
20%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
5
Vật phẩm duy nhất
5
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Uli Sigg trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Uli Sigg có tổng cộng 5 NFT và những NFT này được giữ trong 1 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.