.

.

Genesis collection of 610 RWA-backed TheVestors ready to take over the world! 601 spectacular pixel art TheVestors consisting of fascinating hand-drawn traits and 6 unique types led by nine 1/1 legendary leaders. TheVestor Genesis NFT represents the movement while its holders are the torch bearers for an inevitable economic revolution. TheVestor initiative is one of a kind bridgegate connecting web 3.0 with the real world by bringing real-world assets (RWAs) onto blockchain via tokenization using DeFi protocols. TheVestor web & app platform will enable its users to acquire shares in commercial/semi-commercial real estate globally via digital smart contracts on Ethereum blockchain, while each of TheVestor Genesis NFT is eligible to claim a share/unit of tokenized real estate listed on TheVestor web & app platform for free! #WeTheVestor ✊
Thêm
ETH0,01076
Tổng khối lượng
ETH
0,0001
Giá sàn
ETH--
Giá chào bán tốt nhất
123
Chủ sở hữu
1,47%
Đã niêm yết
20,16%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
610
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với . trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,0001 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 9 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
. có tổng cộng 610 NFT và những NFT này được giữ trong 123 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,0001 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0001 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.