The Crypt

The Crypt

The Crypt NFT Collection: A fusion of art and innovation. Immerse yourself in our unique, captivating community and join the movement
Thêm
ETH161,3037
Tổng khối lượng
ETH
0,058
Giá sàn
ETH
0,041
Giá chào bán tốt nhất
919
Chủ sở hữu
8,29%
Đã niêm yết
13,78%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
6,66K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, The Crypt đã hoàn thành 10 giao dịch với tổng khối lượng là 0,67. Giá sàn là 0,058 ETH và đã có thay đổi +3,57% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 553 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
The Crypt có tổng cộng 6.666 NFT và những NFT này được giữ trong 919 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,058 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,06. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,058 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.