Uncanny Country Clubcertified

Uncanny Country Club

5000 Board Members staying Uncanny. Grab a cocktail and join us in the lounge, Old Sport. [Burn Here](http://burn.clubcollective.io/) [Join the Discord](https://discord.gg/clubcollective) [Uncanny Editions - 100 1 of 1s by CoddMas](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft)
Thêm
ETH1,86K
Tổng khối lượng
ETH
0,02789
Giá sàn
ETH
0,025
Giá chào bán tốt nhất
1,37K
Chủ sở hữu
2,64%
Đã niêm yết
27,58%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
5K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Uncanny Country Club trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,02789 ETH và đã có thay đổi -0,01% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 103 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Uncanny Country Club có tổng cộng 5.000 NFT và những NFT này được giữ trong 1.379 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,02789 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,02789 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.