Tenset TGLP Sumeragi

Tenset TGLP Sumeragi

Double utility Tenset Original TGLP collection of NFTs inspired by Japanese Sumeragi. Offers lifetime TGLP access, and the ability to lock the NFT to earn passive rewards on Infinity.
Thêm
ETH103,4676
Tổng khối lượng
ETH
3,2
Giá sàn
ETH
2,11
Giá chào bán tốt nhất
31
Chủ sở hữu
0,6%
Đã niêm yết
6,4%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
500
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Tenset TGLP Sumeragi trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 3,2 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 3 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Tenset TGLP Sumeragi có tổng cộng 500 NFT và những NFT này được giữ trong 32 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 3,2 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 3,2 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.