Tenset TGLP Genesiscertified

Tenset TGLP Genesis

This collection offers LIFETIME access to TGLP, with no need to extend your subscription each year or lock tokens. Your NFT (subscription) is then tradable and can be sold at any time, or transferred to another wallet. Holder is also eligible to participate in SEED phase of Tenset Incubator projects.
Thêm
ETH1,89K
Tổng khối lượng
ETH
2,85
Giá sàn
ETH
2,102
Giá chào bán tốt nhất
272
Chủ sở hữu
0,89%
Đã niêm yết
27,37%
Chủ sở hữu duy nhất
10%
Phí bản quyền
1K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Tenset TGLP Genesis trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 2,85 ETH và đã có thay đổi -14,68% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 9 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Tenset TGLP Genesis có tổng cộng 1.001 NFT và những NFT này được giữ trong 273 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 2,85 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 2,85 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.