Tenset TGLP Arrland

Tenset TGLP Arrland

Double utility collection of 100 NFTs in collaboration with Tenset and Pirates of the Arrland. Offers lifetime TGLP access, with no need to extend subscription each year or lock tokens, as well as special perks within Arrland's game.
Thêm
ETH61,4181
Tổng khối lượng
ETH
1,98
Giá sàn
ETH
1,0001
Giá chào bán tốt nhất
90
Chủ sở hữu
4%
Đã niêm yết
91%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
100
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Tenset TGLP Arrland trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 1,98 ETH và đã có thay đổi -20,8% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 4 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Tenset TGLP Arrland có tổng cộng 101 NFT và những NFT này được giữ trong 91 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 1,98 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 1,98 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.