SideKXcertified

SideKX

SideKX are an expansion of the Cool Cats Universe, featuring fun and dynamic companions that join holders on their journeys through Sapphire Town and Cooltopia. Featuring hand-crafted traits that appeal to a wide variety of personalities, and designed with collectability in mind, SideKX partner with and compliment Cool Cats and Shadow Wolves on their adventures, while providing collectors a unique opportunity to collect and showcase their favorite traits.
Thêm
ETH19,9906
Tổng khối lượng
ETH
0,04499
Giá sàn
ETH
0,0252
Giá chào bán tốt nhất
829
Chủ sở hữu
2,57%
Đã niêm yết
41,05%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
2,01K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với SideKX trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,04499 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 53 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
SideKX có tổng cộng 2.019 NFT và những NFT này được giữ trong 829 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,04499 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,04499 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.