ETH2,15K
Tổng khối lượng
ETH
1
Giá sàn
ETH
0,7934
Giá chào bán tốt nhất
1,59K
Chủ sở hữu
2,58%
Đã niêm yết
32%
Chủ sở hữu duy nhất
--
Phí bản quyền
5K
Vật phẩm
0
Vật phẩm
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Quirkies Originals đã hoàn thành 2 giao dịch với tổng khối lượng là 1,97. Giá sàn là 1 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 129 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Quirkies Originals có tổng cộng 5.000 NFT và những NFT này được giữ trong 1.600 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 1 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,9874. Do đó, bạn phải có ít nhất 1 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.