Purr Pass

Purr Pass

All-access pass purr-mit to UniswapVillain's lair. YOU MUST OPT-IN TO CREATOR FEES OR YOU WILL BE REMOVED FROM THE COLLAB LAND GROUP MANUALLY. Please join collabland after purchasing the NFT: https://telegram.me/collablandbot?start=VFBDI1RFTCNDT01NIy0xMDAxODMxNjA0MDY1
Thêm
ETH262,132
Tổng khối lượng
ETH
4,6
Giá sàn
ETH
2,0238
Giá chào bán tốt nhất
113
Chủ sở hữu
6,72%
Đã niêm yết
94,95%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
119
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Purr Pass trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 4,6 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 8 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Purr Pass có tổng cộng 119 NFT và những NFT này được giữ trong 113 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 4,6 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 4,6 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.