Punk Armada

Punk Armada

Own a piece of legacy while joining seafarers from over 120 NFT projects who forged an Armada of degens, artists, and builders destined to chart the course in the cycles to come. Leveraging an original CryptoPunk's IP, The Punk Armada Collection boasts 400+ traits crafted by Seena - artist to be showcased at NFT NYC2024. All perpetually On-Chain stored on the Ethereum network.
Thêm
ETH32,1862
Tổng khối lượng
ETH
0,0139
Giá sàn
ETH
0,0069
Giá chào bán tốt nhất
478
Chủ sở hữu
0,85%
Đã niêm yết
1,44%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
33,33K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Punk Armada đã hoàn thành 2 giao dịch với tổng khối lượng là 0,01. Giá sàn là 0,0139 ETH và đã có thay đổi +0,72% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 228 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Punk Armada có tổng cộng 33.333 NFT và những NFT này được giữ trong 480 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,0139 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,0139 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.