Project Atama Soldiers of Web3

Project Atama Soldiers of Web3

1,666 Atama Soldiers of Web3 extending the ecosystem and welcoming new members onboard. Get ready for war. In relation to the original traditional Atama collection: https://www.okx.com/web3/marketplace/nft
Thêm
ETH58,6142
Tổng khối lượng
ETH
0,01199
Giá sàn
ETH
0,0082
Giá chào bán tốt nhất
794
Chủ sở hữu
4,14%
Đã niêm yết
47,71%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
1,66K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Project Atama Soldiers of Web3 trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,01199 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 69 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Project Atama Soldiers of Web3 có tổng cộng 1.666 NFT và những NFT này được giữ trong 795 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,01199 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,01199 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.