Pirate Nation - Mystery Chest

Pirate Nation - Mystery Chest

Pirate Nation is a fully onchain RPG built by Proof of Play. A mysterious chest washes ashore. It is yours to claim, me hearty. How & when it'll unlock, and what it may contain, you'll have to find out later. Note, this chest is soulbound.
Thêm
ETH--
Tổng khối lượng
ETH
0,001
Giá sàn
ETH
0,01
Giá chào bán tốt nhất
46,93K
Chủ sở hữu
0,17%
Đã niêm yết
100%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
46,94K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Pirate Nation - Mystery Chest trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,001 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 84 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Pirate Nation - Mystery Chest có tổng cộng 46.949 NFT và những NFT này được giữ trong 46.949 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,001 ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,001 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.