Pirate Nation - Founder's Piratescertified

Pirate Nation - Founder's Pirates

⚠️ IMPORTANT: Wallets that received their first Founder's Pirates after 4:09pm ET on Monday, September 11th, 2023 will be unable to export in-game items until they obtain a Trade License or Command Rank 10 in-game. Take to the seas with your pirate crew! Explore the world and gather XP, loot, and untold riches in a race to become the world's greatest pirate captain! Play at https://piratenation.game **Official Pirate Nation Collections** [Items](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft) [Ships](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft) [Gen 1 Pirates](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft)
Thêm
ETH1,39K
Tổng khối lượng
ETH
0,4511
Giá sàn
ETH
0,4
Giá chào bán tốt nhất
2,85K
Chủ sở hữu
5,18%
Đã niêm yết
28,5%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
9,99K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
orderbook-switch
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Pirate Nation - Founder's Pirates đã hoàn thành 20 giao dịch với tổng khối lượng là 9,61. Giá sàn là 0,4511 ETH và đã có thay đổi -10,85% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 244 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Pirate Nation - Founder's Pirates có tổng cộng 9.999 NFT và những NFT này được giữ trong 2.850 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,4511 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,48. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,4511 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.