Pillheads NFTcertified

Pillheads NFT

6,655 High-End 3D collectibles from the mind of CFW & frens. Other Collections: - [STACY Pills](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft) - [Pillhead: Originals (1/1s)](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft)
Thêm
ETH896,2085
Tổng khối lượng
ETH
0,005799
Giá sàn
ETH
0,0041
Giá chào bán tốt nhất
2,03K
Chủ sở hữu
7,58%
Đã niêm yết
30,6%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
6,65K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Pillheads NFT đã hoàn thành 3 giao dịch với tổng khối lượng là 0,01. Giá sàn là 0,005799 ETH và đã có thay đổi -3,35% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 505 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Pillheads NFT có tổng cộng 6.655 NFT và những NFT này được giữ trong 2.037 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,005799 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,005799 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.