PG: Fusion

PG: Fusion

906 Fused Gen2 Jiras representing three distinct factions. Fused Jiras offer exclusive benefits for holders and grant membership to faction-based DAOs that play a crucial role in shaping PG's circular economy. Don’t miss a unique opportunity to unleash your potential and be part of the leadership driving the future of our economy.
Thêm
ETH306,2701
Tổng khối lượng
ETH
0,8499
Giá sàn
ETH
0,75
Giá chào bán tốt nhất
475
Chủ sở hữu
4,39%
Đã niêm yết
52,37%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
907
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, PG: Fusion đã hoàn thành 2 giao dịch với tổng khối lượng là 1,6. Giá sàn là 0,8499 ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 35 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
PG: Fusion có tổng cộng 907 NFT và những NFT này được giữ trong 475 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 0,8499 ETH và giá trung bình trong 24 giờ là 0,8. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,8499 ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.